ESSVE Produkter AB (dalej zwane “ESSVE” lub “my”) i wszystkie przedsiębiorstwa, które należą do grupy ESSVE, przetwarzają dane osobowe dotyczące osób, które odwiedzają i korzystają z naszych platform cyfrowych i usług.

ESSVE chroni prywatność i dąży do wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Wszystkie przetwarzania danych osobowych w ramach ESSVE są zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak traktujemy Twoje dane osobowe i ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych ESSVE, aplikacji mobilnych i platform mediów społecznościowych (zwane dalej “Kanałami cyfrowymi”).

Używając dowolnego z naszych kanałów cyfrowych, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany poniżej.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być połączone bezpośrednio lub pośrednio z osobą fizyczną. Oznacza to, że dane takie jak, na przykład, nazwisko i dane kontaktowe stanowią dane osobowe.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i jak ich używamy?

Podczas wizyty na naszych stronach lub komunikować się z nami poprzez nasze kanały cyfrowe, możemy gromadzić informacje o Tobie, takie jak swoje nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i położenie geograficzne. Jeśli zarejestrujesz się na newsletter, uczestniczysz w konkursach lub tym podobnych, każde dodatkowe danych osobowych, które zdecydujesz się podać również mogą być przetwarzane.

Dane osobowe gromadzone są (i) w celu kontaktu z Tobą, (ii) zarządzania działaniami marketingowymi, (iii) do utrzymania, rozwijania i udoskonalania naszych kanałów cyfrowych i platform, na których są one świadczone.

Ochrona danych osobowych

Zachowujemy wysoki poziom zabezpieczeń Twoich danych osobowych i zostały podjęte odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, dyspersją lub zniszczeniem.

Ograniczenia ujawniania danych osobowych

ESSVE może zaangażować zewnętrznych partnerów do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak marketingowe, analizy danych i świadczenia usług. Wykonanie tych zadań może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno w ramach UE, jak i poza UE, mają dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy, które obsługują dane osobowe w naszym imieniu są zawsze zobligowane do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawniać dane osobowe stronom trzecim, takim jak Policja lub inne Organy Państwowe, w przypadku dochodzenia przestępstw lub jeśli musimy podać takie informacje zgodnie z prawem lub decyzją wydaną przez właściwy organ.

Nie będziemy sprzedawać lub w inny sposób ujawniać danych osobowych użytkownika, poza opisanymi w niniejszym dokumencie.

Prawo do informacji

Jesteś w każdej chwili uprawniony do żądania zaprzestania przetwarzanie Twoich danych osobowych i zrobimy tak, chyba że istnieje prawo, lub inne przepisy, nakazujące nam kontynuacji. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem personuppgifter@essve.se. Raz w roku, masz również na pisemny wniosek, prawo do uzyskania informacji o pozyskanych przez nas Twoich danych osobowych oraz korekty wszelkich niedokładności. W przypadku takich wniosków musimy przed przetworzeniem żądania jednoznacznie ustalić tożsamość osoby składającej wniosek.

Dlaczego używamy „cookies”

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w Twoim komputerze lub telefonie komórkowym podczas odwiedzania witryny sieci Web. Pliki cookie pomagają naszym kanałom cyfrowym rozpoznać Twoje urządzenie i zapamiętać informacje o Twojej wizycie (np. żądany język, rozmiar czcionki i inne ustawienia).

Jak zablokować używanie „cookies”

Można odmówić wykorzystywania plików „cookie” przez dostosowanie, lub przez wybranie niektórych ustawień w przeglądarce. Należy pamiętać, że można utracić niektóre przydatne funkcje takie jak Personalizacja Kanałów Cyfrowych i preferencji przeglądania.

Informacje kontaktowe

ESSVE Produkter AB, lub odpowiednia firma w grupie ESSVE jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz pytania jak traktujemy Twoje dane osobowe lub chcesz się z nami skontaktować odnośnie danych osobowych z innych przyczyn, prosimy o kontakt na personuppgifter@essve.se.